Thursday, April 16, 2020

Catatan kecil sebuah PENA: BERSUA dengan "OM JAY" Bloggernya GURU

Catatan kecil sebuah PENA: BERSUA dengan "OM JAY" Bloggernya GURU: Kawan-kawan biasa memanggi dengan sebutan Om Jay , kumis yang lebat dengan pembawaan yang terkesan diam, tenang, kharismatik dan ag...

No comments:

Post a Comment